IVIG หมายถึง....

posted on 28 Feb 2012 15:41 by hatori2518 directory Knowledge
  IVIG เป็นคำย่อจากคำว่า Intra Venous Immuno Globulin หมายถึงสารโปรตีนชนิด โกลบูลิน ที่มีภูมิต้านทานอยู่ในตัวและนำมาใช้ให้ผู้ป่วยโดยวิธีฉีดเข้าหลอดโลหิต (ซึ่งแตกต่างจากบางโกลบูลินชนิดที่ใช้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)
         
 ส่วนของ พลาสมาหรือน้ำเหลือง ก็สามารถจะนำไปให้ผู้ป่วยทั้งหมดก็ได้ หรือจะนำมาแยกส่วนผลิตเป็นอัลบูมิน ไฟบรินกลู (Fibrin Glue) และล่าสุดก็คือผลิตเป็น IVIG
 
  นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ในรายการว่า สาร IVIG ที่เตรียมมาจากพลาสมานี้มีข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาโรคยาก ๆ หลายโรค เช่น
         
1. โรคเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านเกล็ดเลือดของตนเอง โรคนี้แพทย์ เรียกกันย่อ ๆ ว่า I T P (Immune thrombocytopenia) อาการของโรคนี้ก็คือเลือดออกไม่หยุดหรือหยุดยาก ถ้าหากเกิดบาดแผลหรือเมื่อมีเลือดกำเดาไหล ผู้ป่วยโรคนี้จะมีจ้ำเขียวตามเนื้อตัวได้ง่าย หรือมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ ขึ้น ตามแขนขาและลำตัว สาเหตุที่มีอาการดังนี้ก็เพราะว่า ผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือมีปริมาณของเกล็ดเลือดน้อย และการที่มีเกล็ดเลือดน้อยนี้มิใช่ว่าเกิดจากไขกระดูกผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือดออกมาน้อย แต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยไม่ปกติ ในทางการแพทย์อธิบายว่า ร่างกายของผู้ป่วยจะผลิตภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือดของตนเอง ทำให้เหมือนว่าเกล็ดเลือดเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายต้องกำจัดทิ้ง เกล็ดเลือดจึงถูกส่งไปทำลายโดยม้ามของผู้ป่วย ดังนั้นไม่ว่าไขกระดูกจะผลิตเกล็ดเลือดมามากเพียงใด หรือแม้จะได้รับเกล็ดเลือดจากผู้อื่น ม้ามของผู้ป่วยเองก็จะทำลายหมด
       
  วิธีรักษามีหลายประการ บางรายโดยเฉพาะในเด็ก เกล็ดเลือดไม่ต่ำมาก ไม่มีเลือดออก อาจจะหายได้เอง คือเกล็ดเลือดขึ้นเองในเวลา 1- 2 สัปดาห์ แต่บางรายรอไม่ไหวเพราะเกล็ดเลือดต่ำมาก และมีเลือดออกไม่ยอมหยุด หรือผู้ป่วยเด็กที่ซนมากชอบเล่นหกล้ม ก็ต้องรักษาให้เกล็ดเลือดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแพทย์จะ ให้ยาประเภท Steroid ได้ผลดีพอใช้ เพราะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง จึงต่อต้านเกล็ดเลือดของตัวเองน้อยลง แต่ก็ทำให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคได้น้อยลงด้วย จึงเป็นยาอันตราย นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงหลายประการ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ แพทย์ก็ไม่อยากสั่งให้ทาน วิธีรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมาก คือ การตัดม้าม เพราะเราทราบว่าม้ามเป็นตัวการในการทำลายเกล็ดเลือด เมื่อตัดม้ามออกทิ้งเสีย เกล็ดเลือดก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหามีอยู่ว่าแต่ละคนมีม้ามอันเดียว ตัดออกแล้วก็หมดกัน ปกติม้ามมีหน้าที่ช่วยจัดการเม็ดเลือดที่ไม่สมบูรณ์ และป้องกันเชื้อโรคบางอย่าง ผู้ป่วยที่ตัดม้ามอาจติดเชื้อโรคบางอย่างที่ทำให้ เกิดโรคปอดบวมได้ง่าย จึงต้องดูแลตนเองใกล้ ชิด ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยจะกังวลเรื่องการผ่าตัด อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของผู้ป่วยโรค I T P เพราะ ได้มีการค้นพบ    ว่า IVIG สามารถใช้รักษาโรค I T P ได้    ผลดีมาก คือ ทำให้เกล็ดเลือดกลับสูงขึ้นได้   อย่างรวดเร็ว ดีพอ ๆ กับ การตัดม้ามเลยทีเดียว ถึงกับกล่าวกันว่าการ ใช้ IVIG เป็น การตัดม้ามโดยไม่ต้องผ่าตัด (medical splenectomy) บางคนก็กล่าวว่าการใช้ IVIG นั้นเหมือนเป็นการตัดม้ามชั่วคราว ที่เป็นเช่นนี้เพราะ IVIG ประกอบไปด้วยภูมิต้านทานใหม่ ๆ (antibodies) จำนวนมาก นับได้ว่าการรักษาโรคนี้โดยให้ IVIG เป็นการรักษาที่น่าพิจารณาก่อนวิธีการอื่น
         
2. โรคภูมิต้านทานตั้งแต่กำเนิด ชนิดที่ร่างกายไม่สร้างอิมมูโนโกลบูลิน โรคภูมิต้านทาน ตั้งแต่กำเนิดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ล้วนเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งหาได้ยาก เด็กเหล่านี้มีอาการติดเชื้อได้ง่าย เช่น ท้องเสียบ่อยมาก เป็นปอดบวมหลายครั้งตั้งแต่อายุไม่ถึง 1 ขวบ ถ้าแพทย์พบว่าสาเหตุของภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอิมมูโนโกลบูลินได้เอง เด็กเหล่านี้จะรักษา   ได้ด้วยการให้ IVIG ทุกเดือนไปตลอดชีวิต การให้ IVIG ทุกเดือนจะทำให้เด็กเหล่านี้แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตได้เหมือนเด็กปกติ
         
3. โรคคาวาซากิ (Kawasaki"a disease) โรคชื่อเหมือนจักรยานยนต์นี้ เป็นโรคของเด็ก    ซึ่งรายงานครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และต่อมา   ก็พบว่าเป็นกับเด็กทั่วโลก โรคนี้คงจะไม่คุ้นหูท่านเพราะพบได้ไม่บ่อยนักในเด็กไทย โรคนี้    กุมารแพทย์จะนึกถึงเมื่อเด็กที่ปกติแข็งแรงสบายดี แล้วเกิดมีไข้อยู่หลายวัน มีผื่น ตาแดง มือและเท้าแดง ริมฝีปากบวมแดง และแตก ต่อมน้ำเหลืองโต ไม่มีการตรวจใด ๆ ที่จะยืนยันว่าเป็นโรคนี้ จึงนับว่าเป็นโรคที่วินิจฉัยยากโรคหนึ่ง อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นปัญหาคือ เด็กบางคนหลังจากที่หายจากโรคนี้แล้ว พบว่าเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจบางแห่งจะมีการโป่งพองผิดปกติ ซึ่งตรวจได้จากการตรวจหัวใจ echocardiogram หรือการสวนหัวใจ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ป่วยโรคนี้มาก พบว่า การให้ ยา IVIG สามารถป้องกัน เด็กที่เป็นโรคคาวาซากิจากการเกิด เส้นเลือดหัวใจโป่งพอง นี้ได้ ทำไม IVIG จึงป้องกันปัญหาของ เส้นเลือดหัวใจได้นั้นยังไม่มีผู้ใดทราบ ดังนั้นลูก หลานของท่านป่วยด้วยโรคแปลก ๆ และกุมารแพทย์ผู้ดูแลสงสัยว่าจะเป็นโรคคาวาซากิ แพทย์ อาจจะพิจารณาใช้ IVIG เพื่อรักษา
         
4. จากนอกนี้ ยังมีโรคอีกหลายอย่างที่การใช้ IVIG อาจได้ผล ยกตัวอย่าง เช่น โรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง จากเส้นประสาทไม่ทำงาน ชนิดที่แพทย์เรียกว่า กิแลง แบเร (Guillain Barre"s syndtome) โรคนี้ไม่มีชื่อภาษาไทย โรคนี้เกิดกับเด็ก และผู้ใหญ่ที่เดิมแข็งแรงสบายดี อยู่มาเกิดอาการขาอ่อนแรงอย่างรวดเร็ว เดินไม่ได้ และอาจเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น แขนก็อ่อนแรง ในที่สุดบางรายหายใจลำบาก ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค กิแลง แบเร นี้ การรักษาด้วย IVIG ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหายอย่างรวดเร็วและกลับมาเดินใหม่ได้.

Comment

Comment:

Tweet

#353 By (115.87.122.66|115.87.122.66) on 2015-04-30 05:19

index.php?app=forums

#352 By maillot chili (202.103.133.104) on 2013-08-29 19:45

action=profile;u=

#351 By nouveau maillot cameroun 2010 (113.119.53.185) on 2013-08-23 15:16

Amazing! You know I love your blog!!!

#350 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 04:27

Very informative article post.Really thank you! Will read on…

#349 By http://www.link898.com/ (202.105.62.50) on 2013-07-24 12:15

I like to work on Personal home pages rather than .NET, although .NET gives the feature of drag and drop elements, but I love PHP a lot.

#348 By Weight reduction pills (103.7.57.18|220.170.251.76) on 2013-06-23 18:18

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome. <a href="http://maillotdefootpascher.p1.fr/" title="maillot de foot pas cher">maillot de foot pas cher</a>

#347 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 03:23

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#346 By プラダ バッグ (103.7.57.18|114.25.244.146) on 2013-06-15 13:54

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#345 By Belt Hermes (103.7.57.18|114.25.244.146) on 2013-06-15 13:53

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#344 By Herve Leger Outlet (103.7.57.18|114.25.244.146) on 2013-06-15 13:53

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#343 By mbt footwear (103.7.57.18|114.25.244.146) on 2013-06-15 13:53

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#342 By burberry outlet online (103.7.57.18|114.25.244.146) on 2013-06-15 13:53

I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. <a href="http://maillotpsg2013.blogspot.com/" title="maillot psg 2013">maillot psg 2013</a>

#341 By maillot psg 2013 (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 10:05

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#340 By chanel bags (::|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#339 By HERVE LEGER BANDAGE (103.7.57.18|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#338 By gucci bags cheap (103.7.57.18|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#337 By NIKE RUN FREE (103.7.57.18|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#336 By ghd hair outlet (103.7.57.18|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#335 By nike free women (103.7.57.18|117.200.41.173) on 2013-06-14 05:30

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on... <a href="http://doudouneralphlauren.blog.com" title="ralph lauren">ralph lauren</a>

#334 By ralph lauren (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 02:34

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#333 By HERVE LEGER (103.7.57.18|49.158.14.158) on 2013-06-12 06:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#332 By RAY BAN SUNGLASSES OUTLET (103.7.57.18|111.254.236.248) on 2013-06-10 20:49

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#331 By Beats by dre outlet (103.7.57.18|111.254.236.248) on 2013-06-10 20:49

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#330 By Black Friday Apple (103.7.57.18|61.189.170.85) on 2013-06-10 05:17

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#329 By BEATS BY DRE OUTLET (103.7.57.18|61.189.170.85) on 2013-06-10 05:17

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#328 By sherri hill dresses (103.7.57.18|222.83.66.114) on 2013-06-07 17:18

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#327 By CHEAP WOW GOLD (103.7.57.18|111.249.228.4) on 2013-06-07 04:40

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#326 By CHEAP CHRISTIAN LOUBOUTIN (103.7.57.18|111.249.228.4) on 2013-06-07 04:40

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#325 By CHEAP VIBRAM FIVE FINGERS (103.7.57.18|117.207.255.98) on 2013-06-05 23:49

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#324 By wholesale apple ipad (103.7.57.18|117.207.255.98) on 2013-06-05 23:49

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#323 By cheap ipad mini (103.7.57.18|112.243.220.7) on 2013-06-04 19:42

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#322 By ralph lauren (103.7.57.18|112.243.220.7) on 2013-06-04 19:42

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#321 By Sherri Hill Dresses (103.7.57.18|112.243.220.7) on 2013-06-04 19:42

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#320 By SEO SOFTWARE (103.7.57.18|117.67.121.77) on 2013-06-04 08:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#319 By CHEAP CHRISTIAN LOUBOUTIN (103.7.57.18|117.67.121.77) on 2013-06-04 08:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#318 By Chanel Handbags (103.7.57.18|117.67.121.77) on 2013-06-04 08:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#317 By Apple Ipad Mini (103.7.57.18|117.67.121.77) on 2013-06-04 08:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#316 By Vibram Five Finger (103.7.57.18|178.175.113.54) on 2013-06-03 18:59

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#315 By Jimmy Choo Outlet (103.7.57.18|178.175.113.54) on 2013-06-03 18:59

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#314 By Sherri Hill Dresses (103.7.57.18|178.175.113.54) on 2013-06-03 18:59

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#313 By ルイヴィトン財布 (103.7.57.18|178.175.113.54) on 2013-06-03 18:59

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#312 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|78.97.138.188) on 2013-06-03 18:59

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#311 By ipad 3 mini (103.7.57.18|78.97.138.188) on 2013-06-03 18:58

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#310 By Chanel Outlet (103.7.57.18|78.97.138.188) on 2013-06-03 18:58

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#309 By ralph lauren shirts (103.7.57.18|78.97.138.188) on 2013-06-03 18:58

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#308 By ルイヴィトン財布 (103.7.57.18|36.7.195.105) on 2013-06-03 07:28

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#307 By sherri hill dresses (103.7.57.18|36.7.195.105) on 2013-06-03 07:28

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#306 By sale herve leger (103.7.57.18|111.121.198.247) on 2013-06-02 02:39

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#305 By herve leger on sale (103.7.57.18|111.121.198.247) on 2013-06-02 02:39

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#304 By hermes scarf (103.7.57.18|111.121.198.247) on 2013-06-02 02:39