IVIG หมายถึง....

posted on 28 Feb 2012 15:41 by hatori2518  directory Knowledge
  IVIG เป็นคำย่อจากคำว่า Intra Venous Immuno Globulin หมายถึงสารโปรตีนชนิด โกลบูลิน ที่มีภูมิต้านทานอยู่ในตัวและนำมาใช้ให้ผู้ป่วยโดยวิธีฉีดเข้าหลอดโลหิต (ซึ่งแตกต่างจากบางโกลบูลินชนิดที่ใช้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)
         
 ส่วนของ พลาสมาหรือน้ำเหลือง ก็สามารถจะนำไปให้ผู้ป่วยทั้งหมดก็ได้ หรือจะนำมาแยกส่วนผลิตเป็นอัลบูมิน ไฟบรินกลู (Fibrin Glue) และล่าสุดก็คือผลิตเป็น IVIG
 
  นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้ในรายการว่า สาร IVIG ที่เตรียมมาจากพลาสมานี้มีข้อบ่งชี้ในการใช้รักษาโรคยาก ๆ หลายโรค เช่น
         
1. โรคเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านเกล็ดเลือดของตนเอง โรคนี้แพทย์ เรียกกันย่อ ๆ ว่า I T P (Immune thrombocytopenia) อาการของโรคนี้ก็คือเลือดออกไม่หยุดหรือหยุดยาก ถ้าหากเกิดบาดแผลหรือเมื่อมีเลือดกำเดาไหล ผู้ป่วยโรคนี้จะมีจ้ำเขียวตามเนื้อตัวได้ง่าย หรือมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ ขึ้น ตามแขนขาและลำตัว สาเหตุที่มีอาการดังนี้ก็เพราะว่า ผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือมีปริมาณของเกล็ดเลือดน้อย และการที่มีเกล็ดเลือดน้อยนี้มิใช่ว่าเกิดจากไขกระดูกผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือดออกมาน้อย แต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยไม่ปกติ ในทางการแพทย์อธิบายว่า ร่างกายของผู้ป่วยจะผลิตภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือดของตนเอง ทำให้เหมือนว่าเกล็ดเลือดเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายต้องกำจัดทิ้ง เกล็ดเลือดจึงถูกส่งไปทำลายโดยม้ามของผู้ป่วย ดังนั้นไม่ว่าไขกระดูกจะผลิตเกล็ดเลือดมามากเพียงใด หรือแม้จะได้รับเกล็ดเลือดจากผู้อื่น ม้ามของผู้ป่วยเองก็จะทำลายหมด
       
  วิธีรักษามีหลายประการ บางรายโดยเฉพาะในเด็ก เกล็ดเลือดไม่ต่ำมาก ไม่มีเลือดออก อาจจะหายได้เอง คือเกล็ดเลือดขึ้นเองในเวลา 1- 2 สัปดาห์ แต่บางรายรอไม่ไหวเพราะเกล็ดเลือดต่ำมาก และมีเลือดออกไม่ยอมหยุด หรือผู้ป่วยเด็กที่ซนมากชอบเล่นหกล้ม ก็ต้องรักษาให้เกล็ดเลือดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแพทย์จะ ให้ยาประเภท Steroid ได้ผลดีพอใช้ เพราะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง จึงต่อต้านเกล็ดเลือดของตัวเองน้อยลง แต่ก็ทำให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคได้น้อยลงด้วย จึงเป็นยาอันตราย นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงหลายประการ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ แพทย์ก็ไม่อยากสั่งให้ทาน วิธีรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมาก คือ การตัดม้าม เพราะเราทราบว่าม้ามเป็นตัวการในการทำลายเกล็ดเลือด เมื่อตัดม้ามออกทิ้งเสีย เกล็ดเลือดก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหามีอยู่ว่าแต่ละคนมีม้ามอันเดียว ตัดออกแล้วก็หมดกัน ปกติม้ามมีหน้าที่ช่วยจัดการเม็ดเลือดที่ไม่สมบูรณ์ และป้องกันเชื้อโรคบางอย่าง ผู้ป่วยที่ตัดม้ามอาจติดเชื้อโรคบางอย่างที่ทำให้ เกิดโรคปอดบวมได้ง่าย จึงต้องดูแลตนเองใกล้ ชิด ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยจะกังวลเรื่องการผ่าตัด อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของผู้ป่วยโรค I T P เพราะ ได้มีการค้นพบ    ว่า IVIG สามารถใช้รักษาโรค I T P ได้    ผลดีมาก คือ ทำให้เกล็ดเลือดกลับสูงขึ้นได้   อย่างรวดเร็ว ดีพอ ๆ กับ การตัดม้ามเลยทีเดียว ถึงกับกล่าวกันว่าการ ใช้ IVIG เป็น การตัดม้ามโดยไม่ต้องผ่าตัด (medical splenectomy) บางคนก็กล่าวว่าการใช้ IVIG นั้นเหมือนเป็นการตัดม้ามชั่วคราว ที่เป็นเช่นนี้เพราะ IVIG ประกอบไปด้วยภูมิต้านทานใหม่ ๆ (antibodies) จำนวนมาก นับได้ว่าการรักษาโรคนี้โดยให้ IVIG เป็นการรักษาที่น่าพิจารณาก่อนวิธีการอื่น
         
2. โรคภูมิต้านทานตั้งแต่กำเนิด ชนิดที่ร่างกายไม่สร้างอิมมูโนโกลบูลิน โรคภูมิต้านทาน ตั้งแต่กำเนิดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ล้วนเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งหาได้ยาก เด็กเหล่านี้มีอาการติดเชื้อได้ง่าย เช่น ท้องเสียบ่อยมาก เป็นปอดบวมหลายครั้งตั้งแต่อายุไม่ถึง 1 ขวบ ถ้าแพทย์พบว่าสาเหตุของภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอิมมูโนโกลบูลินได้เอง เด็กเหล่านี้จะรักษา   ได้ด้วยการให้ IVIG ทุกเดือนไปตลอดชีวิต การให้ IVIG ทุกเดือนจะทำให้เด็กเหล่านี้แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตได้เหมือนเด็กปกติ
         
3. โรคคาวาซากิ (Kawasaki"a disease) โรคชื่อเหมือนจักรยานยนต์นี้ เป็นโรคของเด็ก    ซึ่งรายงานครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และต่อมา   ก็พบว่าเป็นกับเด็กทั่วโลก โรคนี้คงจะไม่คุ้นหูท่านเพราะพบได้ไม่บ่อยนักในเด็กไทย โรคนี้    กุมารแพทย์จะนึกถึงเมื่อเด็กที่ปกติแข็งแรงสบายดี แล้วเกิดมีไข้อยู่หลายวัน มีผื่น ตาแดง มือและเท้าแดง ริมฝีปากบวมแดง และแตก ต่อมน้ำเหลืองโต ไม่มีการตรวจใด ๆ ที่จะยืนยันว่าเป็นโรคนี้ จึงนับว่าเป็นโรคที่วินิจฉัยยากโรคหนึ่ง อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นปัญหาคือ เด็กบางคนหลังจากที่หายจากโรคนี้แล้ว พบว่าเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจบางแห่งจะมีการโป่งพองผิดปกติ ซึ่งตรวจได้จากการตรวจหัวใจ echocardiogram หรือการสวนหัวใจ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ป่วยโรคนี้มาก พบว่า การให้ ยา IVIG สามารถป้องกัน เด็กที่เป็นโรคคาวาซากิจากการเกิด เส้นเลือดหัวใจโป่งพอง นี้ได้ ทำไม IVIG จึงป้องกันปัญหาของ เส้นเลือดหัวใจได้นั้นยังไม่มีผู้ใดทราบ ดังนั้นลูก หลานของท่านป่วยด้วยโรคแปลก ๆ และกุมารแพทย์ผู้ดูแลสงสัยว่าจะเป็นโรคคาวาซากิ แพทย์ อาจจะพิจารณาใช้ IVIG เพื่อรักษา
         
4. จากนอกนี้ ยังมีโรคอีกหลายอย่างที่การใช้ IVIG อาจได้ผล ยกตัวอย่าง เช่น โรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง จากเส้นประสาทไม่ทำงาน ชนิดที่แพทย์เรียกว่า กิแลง แบเร (Guillain Barre"s syndtome) โรคนี้ไม่มีชื่อภาษาไทย โรคนี้เกิดกับเด็ก และผู้ใหญ่ที่เดิมแข็งแรงสบายดี อยู่มาเกิดอาการขาอ่อนแรงอย่างรวดเร็ว เดินไม่ได้ และอาจเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น แขนก็อ่อนแรง ในที่สุดบางรายหายใจลำบาก ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค กิแลง แบเร นี้ การรักษาด้วย IVIG ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหายอย่างรวดเร็วและกลับมาเดินใหม่ได้.

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

it suppress apptite as well as the little electricity increase is quite good, also! Super quick shipping and delivery.actually like this sturdy fruta planta.

#1 By Meizitang (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-16 12:57

kPQgAktV http://www.BpzM4gxOe90x9w2zw76d38.com/
<a href="http://www.BpzM4gxOe90x9w2zw76d38.com/" title="kPQgAktV">kPQgAktV</a>
kPQgAktV

#2 By kPQgAktV (103.7.57.18|223.214.11.124) on 2013-05-16 14:03

<a href="http://www.GxJDe1p01Y3I207mNA72TO.com/" title="JqLKyBqW">JqLKyBqW</a>
JqLKyBqW http://www.GxJDe1p01Y3I207mNA72TO.com/
JqLKyBqW

#2 By JqLKyBqW (103.7.57.18|124.8.86.95) on 2013-05-16 14:03

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#4 By BURBERRY BAGS (103.7.57.18|117.69.120.119) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#5 By mulberry sale (103.7.57.18|117.69.120.119) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#6 By LONGCHAMP BAGS (103.7.57.18|39.54.78.137) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#7 By cheap oakley (103.7.57.18|117.69.120.119) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#8 By Chanel Outlet (103.7.57.18|39.54.78.137) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#9 By louis vuitton bags (103.7.57.18|117.69.120.119) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#10 By Diablo 3 Gold (103.7.57.18|117.69.120.119) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#11 By coach bags (103.7.57.18|39.54.78.137) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#12 By Burberry Bags (103.7.57.18|39.54.78.137) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#13 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|114.234.50.195) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#14 By cheap oakley sunglasses (103.7.57.18|117.87.160.9) on 2013-05-16 21:31

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#15 By Cheap Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|117.87.160.9) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#15 By celine outlet (103.7.57.18|114.234.50.195) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#17 By Pig (103.7.57.18|178.90.235.73) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#18 By JEREMY SCOTT ADIDAS (103.7.57.18|117.87.160.9) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#19 By coach bags (103.7.57.18|114.234.50.195) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#20 By chanel handbags (103.7.57.18|117.87.160.9) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#21 By ralph lauren polo (103.7.57.18|178.90.235.73) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#22 By Cheap Soccer Cleats (103.7.57.18|178.90.235.73) on 2013-05-16 21:32

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#23 By Hermes Replica (103.7.57.18|183.216.236.40) on 2013-05-17 16:42

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#24 By NIKE PAS CHER (103.7.57.18|60.214.22.243) on 2013-05-17 22:01

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#25 By PRADA BAGS (103.7.57.18|60.214.22.243) on 2013-05-17 22:01

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#26 By christian louboutin sale (103.7.57.18|60.214.22.243) on 2013-05-17 22:01

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#27 By OAKLEY SUNGLASSES SALE (103.7.57.18|113.12.51.85) on 2013-05-18 04:25

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#28 By seo tools (103.7.57.18|202.131.116.1) on 2013-05-18 10:16

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#29 By 整形美容 (103.7.57.18|202.131.116.1) on 2013-05-18 10:16

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#30 By RAY BAN SUNGLASSES OUTLET (103.7.57.18|202.131.116.1) on 2013-05-18 10:16

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#31 By louis vuitton a vendre (103.7.57.18|202.131.116.1) on 2013-05-18 10:16

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#32 By louis vuitton soldes (103.7.57.18|122.139.70.166) on 2013-05-18 16:03

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#33 By louis vuitton handbags (103.7.57.18|122.139.70.166) on 2013-05-18 16:04

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#34 By BUY WOW GOLD (103.7.57.18|182.71.58.254) on 2013-05-20 12:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#35 By michael kors bags (103.7.57.18|182.71.58.254) on 2013-05-20 12:15

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#36 By chanel handbags (103.7.57.18|114.104.48.244) on 2013-05-20 19:13

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#37 By cheap ray ban sunglasses,fake ray ban sunglasses,replica ray ban sunglasses (103.7.57.18|114.104.48.244) on 2013-05-20 19:13

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#38 By cheap beats by dre (103.7.57.18|114.104.48.244) on 2013-05-20 19:14

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#39 By coach outlet (103.7.57.18|114.249.39.28) on 2013-05-21 03:00

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#40 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|114.249.39.28) on 2013-05-21 03:00

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#41 By iphone 5 black (103.7.57.18|61.154.209.13) on 2013-05-21 10:07

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#42 By cheap louis vuitton handbags (103.7.57.18|61.154.209.13) on 2013-05-21 10:07

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#43 By cheap louis vuitton handbags (103.7.57.18|111.235.65.109) on 2013-05-21 10:08

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#44 By JIMMY CHOO OUTLET (103.7.57.18|111.235.65.109) on 2013-05-21 10:08

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#45 By christian louboutin outlet (103.7.57.18|111.235.65.109) on 2013-05-21 10:09

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#46 By ルイヴィトン (103.7.57.18|77.232.217.46) on 2013-05-21 16:24

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#47 By Nike free run (103.7.57.18|77.232.217.46) on 2013-05-21 16:24

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#48 By 群发 (103.7.57.18|219.156.85.133) on 2013-05-21 23:37

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#49 By LUNETTES RAY BAN PAS CHER (103.7.57.18|182.116.73.219) on 2013-05-22 07:30

IVIG หมายถึง.... | Hatori Days

#50 By VENTE LUNETTES OAKLEY (103.7.57.18|91.189.164.33) on 2013-05-22 13:55